6.6
Stakeholderinterview Aanpak fietsendiefstal

‘Samenwerking is cruciaal’

Samen met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc), politie, overheden, kennisinstellingen en andere fabrikanten werkt Accell Group aan de aanpak van fietsendiefstal. Mojgan Yavari, hoofdinspecteur van politie en gedetacheerd bij StAVc als landelijk coördinator Aanpak Fietsendiefstal, vertelt over het belang van samenwerking, de inzet van lokfietsen en de komst van connected bikes.

Hoe groot is het probleem van fietsendiefstal?

“Fietsendiefstal is een hardnekkig probleem, waarvan de exacte omvang lastig te bepalen is. Op basis van aangiftecijfers en beschikbare data vermoeden we dat het in Nederland gaat om ongeveer een half miljoen fietsendiefstallen per jaar. Omdat de aangiftebereidheid laag en de registratie niet perfect is, blijft het een schatting. Fietsendiefstal is geen uniek Nederlands probleem, maar omdat de fiets zo is verweven met ons dagelijks leven, is de maatschappelijke impact groot.”
 


 

Is er vooral sprake van gelegenheidsdiefstal of georganiseerde criminaliteit?

“We zien over de afgelopen tien jaar een duidelijke verschuiving van gelegenheidsdiefstal naar criminele bendes die professioneel te werk gaan. Dit hangt sterk samen met de komst van steeds geavanceerdere en duurdere e-bikes en sportfietsen. Het is voor fietsendieven aantrekkelijk om dit soort fietsen te stelen. Door de groeiende aandacht voor duurzaamheid en de veranderende rol van de fiets in de mobiliteitsketen neemt de populariteit van fietsen over de hele wereld enorm toe. Criminelen merken dit ook op en gaan gericht op zoek naar merken en modellen waar veel vraag naar is.”

Hoe wordt fietsendiefstal aangepakt en wat is de rol van Accell Group?

“De aanpak is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen politie, overheden, kennisinstellingen, fabrikanten en verzekeraars. Binnen de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, maar ook binnen een samenwerkingsverband als “Tour de Force” delen we inzichten en best practices met elkaar. Hoewel iedere partij zijn eigen doelen en motivatie heeft, hebben we er allemaal belang bij om het aantal diefstallen terug te dringen en de pakkans te vergroten. Ik ken Accell Group als een bedrijf dat veel waarde hecht aan samenwerking en altijd een drijvende kracht is achter dit soort initiatieven. Daarnaast voorziet Accell Group ons van lokfietsen.”

“Met behulp van lokfietsen brengen we routes in kaart en stellen we daderprofielen op.”

 

Op welke manier worden lokfietsen ingezet?

“Lokale politie-eenheden plaatsen in overleg met het Openbaar Ministerie lokfietsen, voorzien van track & trace. Dit doen ze op strategische locaties waarvan bekend is dat er vaker fietsen worden gestolen. Als een fiets wordt gestolen kunnen we direct tot aanhouding overgaan, maar er ook voor kiezen om de fiets te blijven volgen. Zo brengen we routes in kaart en stellen we daderprofielen op. Daarbij hebben lokfietsen een afschrikwekkend effect op fietsendieven.”
 

 

Waar valt nog meer winst te behalen?

“Als mensen aangifte doen van een gestolen fiets, weten ze in negen van de tien gevallen niet wat het framenummer is. Ook andere kenmerken zijn vaak lastig te achterhalen. Dat is ook niet zo gek, maar het beperkt wel de effectiviteit van de opsporing. Binnen Tour de Force denken we dan ook na over een centraal registratiesysteem waarin dit soort unieke kenmerken zijn opgenomen. Het mooiste scenario zou zijn dat al deze informatie in een app staat, waarmee mensen met een druk op de knop aangifte kunnen doen. Dit zal een bijdrage leveren aan een kwalitatief goede aangifte, wat kan resulteren in het vergroten van de pakkans en het terugvindpercentage. Tot het zover is zou ik iedereen willen aanraden de kenmerken van zijn fiets goed vast te leggen en altijd aangifte te doen van diefstal.”

Wat betekent de komst van de connected bike voor de aanpak van fietsendiefstal?

“De connected bikes die nu op de markt komen zijn standaard voorzien van track & trace. Eigenaren kunnen de locatie van hun fiets live via een app volgen. Hiermee wordt het makkelijker om gestolen fietsen te lokaliseren, maar het betekent ook dat de rol die alle betrokkenen hebben in de aanpak van fietsendiefstal gaat veranderen.”