7.5
Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro)

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
 
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 257.813 305.941
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 -9.696
Totaal - - 2.136 -6.359 - 26.819 22.597
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 -18.215
Stockdividenden 5 -5 - - - 9.422 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 -303
Totaal 5 -530 - - 1.975 -10.607 -9.157
               
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 274.025 319.380

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
 
Stand op 1 januari 2017 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 274.025 319.380
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 10.501 10.501
Niet-gerealiseerde resultaten - - -10.289 -13.651 - 197 -23.743
Totaal - - -10.289 -13.651 - 10.698 -13.242
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -18.616 -18.616
Stockdividenden 5 -5 - - - 11.876 11.876
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -510 - - - 439 -71
Overige mutaties - - - - -4.276 4.270 -6
Totaal 5 -515 - - -4.276 -2.031 -6.817
               
Stand op 31 december 2017 263 43.219 -7.074 -22.483 2.704 282.692 299.321