7.3
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro)

    2017 2016
 
Nettowinst   10.501 32.292
       
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat
Herwaardering van toegezegd pensioenverplichting (-actief) 17 326 -3.675
Gerelateerde belastingen 19 -129 -1.798
 
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekenverschillen   -13.651 -6.359
Kasstroomafdekkingen - effectief deel van veranderingen in reële waarde   -21.526 1.666
Kasstroomafdekkingen - overgeboekt naar het gerealiseerde resultaat   7.807 1.182
Gerelateerde belastingen 19 3.430 -712
       
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   -13.242 22.597

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.