8.12
Verklarende woordenlijst

 
Audit

Een gestructureerd, planmatig onderzoek om zaken en systemen te controleren en/of de resultaten te beoordelen.

Click and Collect

Online artikelen bestellen en in een winkel of op een andere locatie ophalen.

Compliance

Naleving van wet- en regelgeving en gedragsregels binnen de organisatie.

Connected - Connectiviteit

Fietsen die verbonden ofwel ‘connected’ zijn met het internet, waardoor allerlei nieuwe toepassingen ontstaan.

Corrective action plan

Verbeterplan om te kunnen voldoen aan gestelde criteria.

Customer journey

De weg die de klant aflegt in het aankoopproces.

Direct-to-consumer kanaal  (D2C)

Directe online verkopen door fabrikanten aan online shoppers.

E-commerce

Verzamelnaam voor het kopen en verkopen via internet.

Governance

De wijze waarop de onderneming wordt bestuurd en er toezicht wordt gehouden op dat bestuur.

Internet of Things (IoT)

Alledaagse voorwerpen krijgen internetverbinding en kunnen gegevens uitwisselen.

Materialiteitsmatrix

Mix van het belang van stakeholders en het belang van de organisatie bij bepaalde onderwerpen.

Multi-brand (strategie)

Marketingstrategie waarin gebruik wordt gemaakt van een portfolio met meerdere merken.

Omnichannel

Strategie waarin de consument centraal staat en via diverse (online en offline) verkoopkanalen - die elkaar ook deels overlappen - een totaalervaring wordt geboden.

Private label merk

Door een bedrijf geproduceerde producten of diensten worden door een of meer andere bedrijven, onder eigen merknaam, in de markt gezet.

SKU

Stock Keeping Unit, een code om een product te identificeren.

Stakeholders

Personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.

Supply chain

Toeleveringsketen.

Waardecreatie

Het scheppen van waarde voor de economie (inclusief de eigen organisatie), de maatschappij en het milieu.

Waardeketen

De verzameling partijen die met elkaar een proces uitvoeren en hiermee waarde creëren voor de economie of de maatschappij.