8.6
Personeelsdata

In 2017 is het aantal medewerkers gedaald naar 2.656 fte (peildatum 30 november). In de tabellen is weergegeven hoe het aantal medewerkers is opgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd en soort contract. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alle gebruikte cijfers afgerond. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan. 
 


 


 


 

* Uitzendkracht: een persoon die werkzaam is voor een bedrijf dat diensten verleent aan Accell Group (geen arbeidscontract met Accell Group).
 

 
In 2017 had Accell Group een percentage van 3,73 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,13 % als gevolg van bedrijfsongevallen. In de tabel is weergegeven hoe het ziekteverzuim en ongevallen is opgesplitst naar regio en geslacht.
 

* Relatief: uitgedrukt als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.
 

 
In 2017 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 12,1 uur per fte. In de grafieken is weergegeven hoe het aantal opleidingsuren is onderverdeeld naar regio, geslacht en type medewerker.
 


 

 

 


 

Pininfarina e-Voluzione

Award: IF Design Award 2017

Een elektrische fiets die een evolutie doormaakt: in ontwerp, technologie, prestaties en comfort. De e-Voluzione is de eerste e-bike die voortkomt uit de samenwerking tussen Pininfarina, bekend als ontwerper van sportieve auto’s, en Diavelo, onderdeel van Accell Group. Pininfarina wil aan milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen werken en vond in Diavelo een partner die beschikt over de nieuwste technologie uit de fietsindustrie. De e-Voluzione is daarmee op verschillende vlakken innovatief.