8.5
Netwerken en stakeholderdialoog

We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders en zorgen dat de dialoog navolging krijgt.

Rol in de maatschappij

Met het oog op de rol die we voor onszelf zien in de maatschappij, zijn we aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven. Deze initiatieven zijn divers en onder meer gericht op het stimuleren van het gebruik van innovatieve en groene mobiliteitsoplossingen voor de korte en middellange afstand zoals (elektrische) fietsen, het terugdringen van de congestie en verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van stedelijke gebieden en aandacht voor een gezondere levensstijl en meer bewegen.

Een volledig overzicht van de commissies, brancheorganisaties en belangenorganisaties waar we in het bestuur zitten danwel actief deelnemen in werkgroepen, vindt u in het onderstaande overzicht.
 

Bestuur en werkgroep deelname

Consumentenveiligheid
 • ISO/TC 149 (Technical Committee of the International Organization for Standardization). Tevens deelname in de werkgroep:
  • ISO/TC 149/SC1 WG15 (Electric Power Assisted Cycles)
 • CEN TC 333 Cycles (Technical Committee of the European Committee for Standardization). Tevens deelname in werkgroepen:
  • CEN/TC 333/WG 5 (Electric Power Assisted Cycles)
  • CEN/TC 333/WG 8 (Composite material used in bicycles)
 • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Tevens deelname in werkgroepen:
  • CLC/TC21X/WG5 (safety requirements lithium batteries for LEV)
  • IEC/ISO TC69/JPT 61851-3LEV (joint Project team of  IEC and ISO)
  • NEC 21-35  (Dutch Electrotechnical Committee / Cells and Batteries).
 • NEN (Dutch Standards Institution) commission NC 330 043 Bicycles
 • TSE (Turkish Standards Institution) / MTC - Mirror Technical Committees 
Diefstal preventie
 • Steering committee Platform Bicycle Theft
 • Technical committee foundation ART (bicycle locks)
Fietsindustrie - gezonde & groene mobiliteit
 • Bestuur CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)
 • Bestuur RAI Vereniging (Dutch industry association mobility, sector bicycles)
 • Bestuur Univelo (French industry association)
 • Bestuur LEVA (Light Electric Vehicle Association)
 • Bestuur BPSA (Bicycle Product Suppliers Association)
 • Bestuur BISED (Turkish industry association)
 • Bestuur UVT (Finland outdoor industry association)
 • Bestuur FAPIC (Danish industry association)
 • Bestuur MKKSZ (Hungarian industry association)
 • Werkgroep Tour de Force
Gezondheid & duurzaamheid
 • Hoofdbestuur WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry)
  • Bestuur World Sports Forum
  • Adviesraad World Cycling Forum
  • Bicycle committee
  • CSR committee
 • Bestuur Stichting EPAC (battery recycling)
 • Bestuur People for Bikes (USA)
 • Bestuur Cycling Industry Club

 


 

Diavelo carQon

Award: Taipei Cycle d&i awards 2017

De carQon is ontwikkeld op basis van een nieuwe, holistische ontwerpaanpak voor een high-end bakfiets. Door een gepatenteerd kantelmechanisme onder het frame is de carQon uiterst makkelijk te hanteren bij het nemen van bochten. Het is als het rijden op een normale fiets, waarbij de fietser maximaal van het lichaam gebruik kan maken om mee te sturen. De carQon is uitgerust met een Brose-motor met hoge ‘torque’ (rotatiekracht) voor maximale prestaties. De batterij is de nieuwste versie van de gepatenteerde in-frame accu van Protanium.

Stakeholderinitiatieven

In het onderstaande overzicht wordt voor de belangrijkste stakeholdergroepen aangegeven hoe vaak en op welke wijze de reguliere contacten verlopen en wat de belangrijkste onderwerpen waren. Wie de belangrijkste stakeholders zijn hebben we vastgesteld door al onze stakeholders in een matrix te zetten en zo te prioriteren. Deze matrix is geaccordeerd door de Raad van Bestuur.

Onze stakeholders en hoe we met hen communiceren:
 


Communicatie met consumenten - fietsers
De doelgroep consumenten bereiken we via een mix van online en offline distributiekanalen en via de fiets- en sportvakhandel. Onze merken zijn actief op internet en in social media voor zowel marketing- als informatieve doeleinden. We houden onder meer voeling met de doelgroep op basis van consumentenpanels over onderwerpen als design, functionaliteit, service en aankoopgemak.
 


Communicatie met vakhandelnetwerk
Accell Group ondernemingen hebben vrijwel dagelijks contact met de fiets- en sportspecialisten uit het netwerk via de bezoeken van hun salesmedewerkers. We ondersteunen de vakhandel op steeds meer gebieden en verzorgen regelmatig workshops over onze nieuwste producten en technologische toepassingen. We zien en spreken vakspecialisten op de grote (internationale) beurzen. Daarnaast organiseren we jaarlijks evenementen voor de vakhandel onder meer over de veranderingen in de fietsindustrie, met name in distributie, en gaan met hen in discussie in dealerpanels.
 


Communicatie met (lokale) overheden - toezichthouders
Accell Group zoekt actief de dialoog met diverse overheden en gemeenten, zowel via de brancheverenigingen als op eigen initiatief. We bespreken diverse thema’s als daar direct of indirect aanleiding toe is, waaronder innovatieve mobiliteitsoplossingen voor betere ontsluiting van steden. Contacten met toezichthouders vinden primair plaats wanneer daar aanleiding toe is.
 


Communicatie met nationale en internationale brancheorganisaties
Accell Group en haar ondernemingen hebben zitting in diverse besturen van brancheverenigingen. Daarnaast trekken we regelmatig op met belangengroepen en hebben we onderling contacten bij fietsevents en -beurzen. Binnen de brancheverenigingen wordt onder meer samen opgetrokken bij maatschappelijke (fiets-gerelateerde) mobiliteitsvraagstukken en regulering zoals in het kader van wet- en regelgeving inzake fiets- en verkeersveiligheid.
 


Communicatie met toeleveranciers 
Accell Group onderhoudt frequent contact met haar leveranciers. Met onze grootste en meest kritieke leveranciers organiseren wij speciale workshops waarin we inzichten delen en zoeken naar manieren om nog intensiever met elkaar samen te werken. Ook (inter)nationale beurzen zijn een goede manier om contacten op te doen en te onderhouden.
 


Communicatie met Accell Group ondernemingen
Naast het dagelijks regulier contact over de bedrijfsprestaties vinden er over belangrijke thema’s, zoals innovatie, verantwoord ondernemen, human resources, supply chain en distributie twee tot drie keer per jaar speciale overleggen plaats binnen de groep. Aan die overleggen nemen afhankelijk van het thema vertegenwoordigers van onze ondernemingen uit verschillende disciplines deel waaronder algemeen management, R&D, marketing, aftermarket, productie, inkoop, human resources en control (financiën). Een voorbeeld van een dergelijke overlegstructuur is het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk) waarin van elk bedrijf de manager die verantwoordelijk is voor duurzaamheid zitting heeft. Het ACSI netwerk wordt ondersteund vanuit de holding en aangestuurd door de Chief Operations Officer.
 


Communicatie met medewerkers 
Regulier overleg wordt ondersteund met interne nieuwsbrieven over diverse thema’s vanuit de groep en binnen de ondernemingen zelf. Zo wordt twee keer per jaar een speciale nieuwsbrief over verantwoord ondernemen verspreid. Onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn voor medewerkers de belangrijkste informatiebronnen om de ontwikkelingen binnen de groep te volgen. Daarnaast zijn er door het jaar heen op groepsniveau en lokaal diverse bijeenkomsten met de ondernemingsraden en de vakbonden. Eens in de twee jaar organiseren wij een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.
 


Communicatie met aandeelhouders - analisten
Accell Group heeft op groepsniveau door het jaar heen diverse contacten met deze doelgroep. Zo houden we onder anders sessies voor analisten en beleggers en is er de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We nemen deel aan (inter)nationale conferenties en roadshows. Daarnaast publiceren we elk jaar een jaarverslag, (half)jaarcijfers, trading updates en andere berichten over belangrijke ontwikkelingen binnen de groep. Ook onderhouden we onze contacten met de media, organiseren we persbijeenkomsten en houden we periodieke interviews om onze berichtgeving te duiden. Belangrijke onderwerpen waren de concurrentiepositie, strategie en de bedrijfsprestaties.