7.9
Enkelvoudige winst en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2017 2016
 
Netto-omzet 36 4.034 3.576
       
Overige kosten 37 -17.367 -7.045
Totaal bedrijfskosten   -17.367 -7.045
       
Bedrijfsresultaat   -13.333 -3.469
       
Financiële baten   2.521 2.179
Financiële lasten   -5.496 -1.365
Nettofinancieringslasten 38 -2.975 814
       
Resultaat voor belastingen   -16.308 -2.655
       
Winstbelastingen   4.771 222
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen 29 22.038 34.725
       
Nettowinst   10.501 32.292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.