6.1
Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Van links naar rechts: ir. P.B. (Peter) Ernsting, drs. A.J. (Ab) Pasman en drs. J. (Jan) van den Belt.
 

drs. A.J. (Ab) Pasman (1950)

Voorzitter
De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2014 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.

drs. J. (Jan) van den Belt (1946)

Vicevoorzitter
De heer Van den Belt (Nederlandse nationaliteit) is op 20 april 2006 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij was tot en met oktober 2008 CFO en lid van de Raad van Bestuur van Océ N.V. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van  Attero Holding N.V., N.V. Holmatro en bestuurslid van de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize. Daarnaast was hij tot juni 2016 Raad (plaatsvervanger) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De heer Van den Belt kwalificeert zich als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Hij is herbenoemd in 2010 en 2014. Zijn (laatste) benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.

ir. P.B. (Peter) Ernsting (1958)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot december 2016 Executive Vice President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in 2015. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2019.