4.3
Strategie

De nieuwe strategie zoals begin 2017 geïntroduceerd is met het aantreden van Ton Anbeek als nieuwe CEO verder aangescherpt en doorvertaald in een concrete roadmap voor de komende 5 jaar. 

De operationele aansturing van de groep wordt aangepast. Supply chain en het productieplatform worden losgekoppeld van de merken en zullen slimmer worden ingericht, waarbij we meer gaan inzetten op onshoring. Op groepsniveau zullen functionele competenties worden ontwikkeld die de lokale organisatie ondersteunen en ontlasten. Zo creëren we een eenduidige manier van werken binnen de groep en meer focus en ruimte voor marktbewerking en perfectionering van planexecutie binnen de landen zelf.

De complexiteit binnen de groep is te groot en zal drastisch worden gereduceerd. Met een nieuwe matrixorganisatie zullen we op alle aspecten van onze bedrijfsvoering heldere keuzes gaan maken. Zaken die te veel moeite kosten, te weinig potentie bieden en gewoonweg te weinig opleveren gaan we niet meer doen. We gaan scherper sturen op de dingen die op lange termijn echt waarde creëren. 

Fietsen en fietsonderdelen en -accessoires horen bij elkaar en worden dan ook geïntegreerd met de creatie van shared service centers op groepsniveau. Door slimme koppeling van data gaan we elke consument bedienen met een logisch en gericht aanbod van fietsproducten- en productcombinaties dat goed aansluit bij zijn of haar wensen.

Dit betekent ook dat we onze verkopen Omnichannel gaan vormgeven. De keuzes die we daarbij maken zullen per regio en land verschillen. Dat is nodig want we hebben in onze branche niet alleen te maken met duidelijke verschillen tussen de markten in Europa en Noord-Amerika, maar ook met verschillen tussen de diverse landen waar we actief zijn. Bij de inrichting van Omnichannel houden we bijvoorbeeld rekening met zaken als fietsbeleving en de wijze van fietsgebruik, de rol van de e-bike en de omvang en kracht van het dealernetwerk in een bepaald land. We willen in elk land zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de klant. De enige constante is dat we daarbij altijd via en met de dealers naar de consument gaan, welke e-commerce platformen en andere middelen we ook inzetten.

Deze speerpunten en meer komen terug in het aangescherpte Strategy Wheel met zes nieuwe spaken, onze strategische pijlers, die volledig met elkaar samenhangen en zich daardoor extra versterken. Voor de invulling hiervan zullen we waar relevant ook gebruik maken van gerichte acquisities.
 

Toelichting per strategische pijler

‘Lead global. Win local’

Marketing, e-commerce, innovatie, IT en Supply chain zullen centraal worden aangestuurd. De landen richten zich op een perfecte executie van (lokale) plannen en strategie.

‘Winning at point of purchase’

Focus op de juiste lokale merkportfolio met verantwoordelijkheid per land/regio, met passende innovaties en ondersteund door e-commerce platformen en experience centers zal de landen in staat stellen nog betere prestaties te realiseren.

‘ Omnichannel e-commerce’

De juiste combinatie van e-commerce platformen, experience centers en dealernetwerken zal de klant ongeacht de keuze van kanaal en contactvorm de beste, consistente ervaring geven.

’Smart technology and innovation’

Een goed gevulde innovatietrechter is een grote drijver achter groei. Onze innovaties zijn consumentgedreven en richten zich onder andere op nieuwe e-bike technologie, slimme Internet of Things toepassingen en urban mobility.

‘Centralized & Integrated P&A business’

Fietsonderdelen en -accessoires zijn vanuit de consument gezien onlosmakelijk verbonden met fietsen. Door centralisatie van en integratie met de (centrale en lokale) fietsenbusiness kan de klantpropositie worden versterkt en meer synergie en groei worden gerealiseerd.

‘Fit to compete’

Om ons concurrentievermogen snel verder te verbeteren gaan we de complexiteit reduceren, standard product platformen introduceren, onze IT-infrastructuur vernieuwen en focussen op tijdige beschikbaarheid van de juiste voorraad en snelheid van leveren.

De voordelen van een meer centrale aansturing en een minder complexe en meer data-gedreven organisatie zijn legio. Het lokale ondernemerschap binnen de groep wordt zo beter ondersteund waardoor de commerciële slagkracht meer tot zijn recht komt en tegelijkertijd de schaalgrootte en synergie-potentie beter wordt benut. We hebben meer grip op belangrijke speerpunten zoals de vormgeving van Omnichannel , reductie van levertijden, vermindering van kapitaalbeslag en de realisatie van structurele kostenbesparingen die als geheel onze concurrentiepositie versterken.

Daarnaast maken we het onszelf een stuk makkelijker en hoeven we het wiel maar een keer uit te vinden. Best practices en learnings kunnen eenvoudiger door de groep heen worden uitgerold en toegepast. We worden wendbaarder, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderingen in de marktvraag en aankoopvoorkeuren van consumenten. Ook kunnen we zo op een effectieve manier invulling geven aan de duurzame inrichting van onze bedrijfsvoering.
 

Overzicht speerpunten verantwoord ondernemen

 

 

Door verantwoord ondernemen integraal op te nemen in onze visie en strategie borgen we dat bij alle belangrijke zakelijke beslissingen die we maken zowel commerciële als duurzame effecten nadrukkelijk in onze afwegingen worden meegenomen. Marktkansen zijn bij ons product immers bij uitstek verbonden met mens, milieu en maatschappij.

Aan de hand van het waardecreatie-model geven we nader inzicht in de toegevoegde waarde van ons business model en de strategie voor al onze stakeholders en de samenleving als geheel.